Netwerk natuur en cultuur

In het kader van de Europese Tuinenmanifestatie EUROGA in 2002, hebben onze infocentra en musea in de regio rond Düsseldorf en Venlo, tussen de Rijn en de Maas, een netwerk gevormd.
Als deelnemer aan dit netwerk, zien wij in deze regio grensoverschrijdende verbindingen in de natuurhistorische en cultuurhistorische ontwikkeling. Dit vormt de basis voor het huidige landschap waarin nog talrijke sporen van de aardkundige- en bewoningsgeschiedenis behouden zijn gebleven.
Veel van deze historische aspecten zijn in onze infocentra en musea in de regio verwerkt en in beeld gebracht. Bezoekers vinden hier niet alleen informatiebronnen, maar hebben ook de mogelijkheid om het huidige natuur- en cultuurlandschap tussen de Rijn en de Maas in werkelijkheid te beleven.
Allen die in dit verband samenwerken, nodigen u hartelijk uit voor een bezoek.

Inhoudsopgave

Netwerk natuur en cultuur

1. Neanderthal Museum

2. Naturkundig Museum Benrath

3. Archeologisch Museum Haus Bürgel

4. Biologisch Station Haus Bürgel

5. Kinderboerderij stad Neuss

6. Geologische Dienst NRW

7. Niederrheinisches Freilichtmuseum

8. Natuurparkcentrum Haus Püllen

9. Infocentrum van de Biologische Station Krickenbecker Seen

10. Infocentrum Groote Heide

11. Museum Jacht en Mens

12. Museum De Locht, National Asperge- en Chapignonmuseum

Actueel

Impressum

Privacy Policy

naar de top van de pagina


net:natuur_cultuur Het Verbond der naturkundige Musea aan Rijn en Maas