3. Biologisch Station Haus Bürgel
Stadt Düsseldorf • Kreis Mettmann e.V.
Natuurbescherming tussen de Rijn en het „Bergische Land“

15 Jaar actief in de natuurbescherming
Het Biologisch Station Haus Bürgel is in 1991 opgericht en zetelt sinds 1996 in het herenhuis van het voormalige Romeinse kasteel “Haus Bürgel”. Dit station coördineert de natuurbescherming in de beschermde natuurgebieden en landschappen die in eigendom zijn van de stad Düsseldorf en het district Mettmann. Het Station functioneert als schakel tussen de ambtelijke en particuliere natuurbescherming met zijn vrijwillige medewerkers. Tevens behoort het station tot een netwerk van meer dan 40 biologische stations in de deelstaat Nordrhein-Westfalen.
Organisatie en financiering
Tot de leden van het Vereniging Biologisch Station Haus Bürgel behoren het district Mettmann, de stad Düsseldorf en zes leden vanuit erkende natuurbeschermingsorganisaties zoals „Interessengemeinschaft Haus Bügel/Urdenbacher Kämpe e.V.”.
Het biologische station wordt gefinancierd door het “Land Nordrhein-Westfalen”, het district Mettmann, de stad Düsseldorf en door donaties. De “Stiftung Nordrhein- Westfalen” ondersteunt het werk door de aankoop en renovatie van Haus Bürgel en door de aankoop van waardevolle vochtige graslanden en boomgaarden.
Werkzaamheden
Wij onderzoeken de planten- en dierenwereld en documenteren fundamentele ecologische basisgegevens. Aan de hand hiervan worden beheers- en ontwikkelingsmaatregelen gepland en in de praktijk omgezet: knotwilgen, struikgewassen en boomgaarden zijn reeds aangeplant en worden onderhouden, braakliggende weilanden worden weer gemaaid, dichtgegroeide moerassen worden weer geopend. Regelmatig uitgevoerde controleonderzoek geeft uitkomst over het succes van de maatregelen. De toestand van vochtige graslanden kan bijvoorbeeld worden beoordeeld aan de hand van de aan- of afwezigheid van bepaalde planten- en diersoorten. Daarna kunnen de maatregelen eventueel worden aangepast.
Wij adviseren de overheid bij het opstellen van beheersplannen en geven advies over het gewenste natuurbeheer.
Ook geven we advies aan landbouwbedrijven die in natuurgebieden liggen, over natuurvriendelijke bewerking van gronden en over mogelijke financiële ondersteuning. Weilanden worden bijvoorbeeld pas gemaaid nadat de kruiden zijn uitgebloeid.
Samen met de vrijwillige natuurbeschermers inventariseren we in de stad en de hele regio het bestand aan vogels, sprinkhanen en amfibieën en publiceren de resultaten in tijdschriften.
Door middel van excursies, presentaties, informatieborden en informatiestands proberen we zoveel mogelijk mensen te inspireren om (meer) milieubewust te leven.
Actief meehelpen
Wij zijn blij met elke vorm van ondersteuning van uw kant. Of het nu financiële hulp is of door actief mee te werken. Wilt u ons door middel van een donatie ondersteunen? Onze bankgegevens zijn hieronder weergegeven: Biologische Station Haus Bürgel, Konto-Nr.: 87 006 128, BLZ 300 501 10 bij de Stadtsparkasse Düsseldorf. 
Van de giften worden dankbaar gebruikt gemaakt om fruitbomen te planten, voor milieueducatie of voor het maken van brochures en informatieborden. Donaties zijn van de belasting aftrekbaar. Voor het verstrekken van een donatiekwitantie kunt u terecht bij de vestiging van het Biologische Station tel: 0(049)2 11-99 61 212.
Contact: Biologische Station Haus Bürgel, Stadt Düsseldorf • Kreis Mettmann e.V., Urdenbacher Weg, Haus Bürgel, D-40789 Monheim am Rhein, Tel: 0(049) 2 11-99 61 212, Fax: 0(049) 2 11-99 61 213, E-Mail: info@biostation-D-ME.de www.biostation-D-ME.de

Inhoudsopgave

Netwerk natuur en cultuur

1. Neanderthal Museum

2. Naturkundig Museum Benrath

3. Archeologisch Museum Haus Bürgel

4. Biologisch Station Haus Bürgel

5. Kinderboerderij stad Neuss

6. Geologische Dienst NRW

7. Niederrheinisches Freilichtmuseum

8. Natuurparkcentrum Haus Püllen

9. Infocentrum van de Biologische Station Krickenbecker Seen

10. Infocentrum Groote Heide

11. Museum Jacht en Mens

12. Museum De Locht, National Asperge- en Chapignonmuseum

Actueel

Impressum

Privacy Policy

naar de top van de pagina


net:natuur_cultuur Het Verbond der naturkundige Musea aan Rijn en Maas